Nadzór Ruchu.

Nadzór Ruchu MPK Wrocław prowadzi wewnętrzną kontrolę funkcjonowania systemu komunikacyjnego oraz pełni rolę interwencyjną w przypadku nagłych zdarzeń takich jak wypadki czy awarie techniczne. Firma obsługuje 57 autobusowych linii dziennych, 15 autobusowych linii nocnych oraz 22 dziennych linii tramwajowych (w przypadku uznawania linii 0L i 0P oraz 14 i 24 za 4 osobne linie.

Nadzór Ruchu (MPK, MZK, ZTM i inni) jest wewnętrzną, często samodzielną jednostką organizacyjną (służbą) pełniącą 3 zasadnicze funkcje względem miejskich przedsiębiorstw komunikacyjnych:

  1. dyżurną,

  2. kontrolną,

  3. ratunkową.

Podstawą prawną funkcjonowania Nadzoru Ruchu są uchwały Rad Miejskich oraz wewnętrzne regulaminy przewoźników. Nadzór Ruchu działa również zgodnie z przepisami dotyczącymi służb wewnętrznych zawartymi w prawie przewozowym.

Służby Nadzoru Ruchu są niezbędne do sprawnego funkcjonowania transportu miejskiego. Dyspozytor centrali Nadzoru Ruchu informowany jest o każdej nieprawidłowości w działaniu systemu komunikacyjnego. Może to być awaria techniczna, usterka pojazdu, problemy z pasażerami oraz bardzo często kolizja lub wypadek z udziałem autobusu lub tramwaju. Pracownicy Nadzoru Ruchu jako przedstawiciele przewoźnika czy organizatora przewozów, są osobami uprawnionymi do podejmowania decyzji bezpośrednio na miejscu zdarzenia i bardzo często zjawiają się tam przed innymi służbami ratunkowymi tj. Policja lub Straż Pożarna. Kontrolerzy Ruchu wykonują także zadania prewencyjne, polegające na informowaniu, zabezpieczaniu oraz kierowaniu ruchem podczas planowych zamknięć tras komunikacyjnych np. podczas uroczystości lub remontów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.