Przejścia dla pieszych

Przejścia dla pieszych w naszym kraju możemy podzielić na podziemne przejścia dla pieszych, nadziemnie czyli różnego rodzaju kładki oraz naziemne przejścia dla pieszych. Jeśli chodzi o nadziemne przejścia dla pieszych jest to bardzo dobre rozwiązanie stosowana na drogach szybkiego ruchu oraz w miastach przy różnego rodzaju pętlach oraz skrzyżowaniach ze zmorzonym ruchem. Prawo o ruchu drogowym oraz przepisy wykonawcze definiują specjalny znak informacyjny dla tego typu przejść. Jest to znak D-36 czyli po prostu przejście nadziemne dla pieszych. Warto dodać już na samym początku, że nadziemne przejście dla pieszych w porównaniu z tymi naziemnymi przyczynia się do bezkolizyjnego przejścia pieszych na drugą stronę jezdni. Jest to także bardzo dobre rozwiązanie dla samych kierowców, ponieważ nie opóźnia to jazdy i jest znacznie bezpieczniejsze. Przejścia nadziemne w naszym kraju realizowane są poprzez budowę odpowiedniego obiektu mostowego przeznaczonego dla ruchu pieszego lub pieszego i rowerowego. Ciekawostką w tym przypadku jest fakt, że w wielu miastach i państwach na całym świecie przejścia tego typu są bardzo dobrze wyposażone. Przykładowo w Stanach Zjednoczonych, Hamburgu, Pekinie, Szanghaju itp. nadziemne przejścia dla pieszych wyposaża się w odsłonięte schody ruchome, odporne na wodę i wandalizm aby ułatwić komunikację osobom zmęczonym, starszym i z bagażami. Bardzo często przejścia te mają również dostęp do wody pitnej, toaletę przy każdym podejściu i punkt pomocy.

Przejdźmy jednak do przejść naziemnych dla pieszych. Jest ich znacznie więcej w naszym kraju i występują w podziale ze względu na lokalizację oraz ruch pojazdów w danym miejscu. Zgodnie z art. 127 możemy wyróżnić następujące przejścia dla pieszych: poziomie jezdni, z sygnalizacją świetlną lub bez sygnalizacji. Usytuowanie przejść dla pieszych ustala się w projekcie organizacji ruchu drogi z uwzględnieniem potrzeb pieszych. Przejście dla pieszych umieszcza się w obrębie skrzyżowania, między skrzyżowaniami i w miejscu przecięcia samodzielnego ciągu pieszego z drogą. Warto dodać też, że szerokość przejścia dla pieszych zawsze nie powinna być mniejsza niż 4,0m.  Nie zawsze jednak przejścia dla pieszych są połączone z wyspami. Przejście dla pieszych powinno posiadać wysepkę w kilku sytuacjach takich jak:

 • Mamy do czynienia z jezdnią dwukierunkową między skrzyżowaniami o liczbie pasów co najmniej 4.
 • Jesteśmy między jezdnią a torowiskiem, jeśli jest wydzielone torowisko tramwajowe.
 • Jesteśmy na odcinku drogi dwupasowej z uspokojeniem ruchu.

Wiele osób zastanawia się także co zrobić gdy w pobliżu nie ma nigdzie żadnego przejścia dla pieszych. Odpowiedź jest  bardzo prosta i zgodna z prawem obowiązującym w naszym kraju. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu.

Bardzo dobrym i nowoczesnym rozwiązaniem w naszym kraju są tak zwane aktywne przejścia dla pieszych.  Zapewniają one zwiększone bezpieczeństwo przechodzącym przez ulice poprzez wcześniejsze sygnalizowanie ruchu dla kierowcy zbliżającego się do przejścia dla pieszych. Jest to bardzo dobry i ważny element organizacji ruchu drogowego w Polsce, który wykorzystuje nowe technologie. Przykładem tego typu przejść jest tak zwana zebra. Jest to system aktywnego przejścia dla pieszych informujący kierowcę o osobie poruszającej się na przejściu dla pieszych. System ten dodatkowo posiada zsynchronizowane ze sobą elementy takie jak czujnik ruchu, aktywne punktowe elementy odblaskowe, informacyjny znak drogowy z lampą ostrzegawczą oraz system antypoślizgowy dla samochodu zbliżającego się do przejścia dla pieszych i dla samego pieszego.

Pamiętajmy jednak, ze w każdej sytuacji dotyczącej przejścia dla pieszych na jezdni, zarówno przejścia z wysepką jak i bez obowiązuje nas szereg przepisów, do których musimy się dostosować. Zgodnie z art. 13 Prawa o ruchu drogowym, przepis ten nakłada na pieszych obowiązek zachowania szczególnej ostrożności przy przechodzeniu przez przejście dla pieszych. W takich sytuacjach pieszy jest obowiązany m.in. do oceny prędkości nadjeżdżających pojazdów; zachowaniu ostrożności przy niesprzyjających warunkach oraz ograniczonego zaufania dla innych uczestników ruchu.

A jak zachować się przy przejściu dla pieszych z tzw. azylem?

Art. 13 Ustawy prawo o ruchu drogowym

1. Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na tym przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem.

(…)

7. Jeżeli wysepka dla pasażerów na przystanku komunikacji publicznej łączy się z przejściem dla pieszych, przechodzenie do i z przystanku jest dozwolone tylko po tym przejściu.

8. Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, przejście na każdej jezdni uważa się za przejście odrębne. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przejścia dla pieszych w miejscu, w którym ruch pojazdów jest rozdzielony wysepką lub za pomocą innych urządzeń na jezdni.

 

Przejście dla pieszych rozdzielone wysepką należy traktować jako osobne przejścia. W związku z tym, jeśli pieszy jest na „zebrze” po przeciwnej stronie, kierowca nie ma obowiązku go przepuszczać.

Pieszy stojący w obrębie wysepki znajduje się w strefie azylu, a nie na przejściu. Zejście na drugą część przejścia wymaga respektowania zakazu wchodzenia bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd. Niektórzy piesi uważają, że cały czas są na przejściu i egzekwują na siłę swoje pierwszeństwo. Z kolei niektórzy kierowcy, widząc pieszego jeszcze przed wysepką, gwałtownie hamują, aby udzielić mu pierwszeństwa.

Warto pamiętać także o podziemnych przejściach dla pieszych, które stosowane są w naszym kraju dość często. Przejścia te możemy znaleźć przede wszystkim w miastach, przy drogach szybkiego ruchu, w okolicach obwodnic i pętli autobusowych czy tramwajowych. Kodeks drogowy oraz przepisy wykonawcze definiują specjalny znak informacyjny dla tego typu przejść. Jest to znak D-35 określające w naszym prawie przejście podziemne dla pieszych. Najważniejszą zaletą tego typu zastosowania przejść dla pieszych jest umożliwienie bezkolizyjnego skrzyżowania ruchu pieszego z innego rodzaju ruchem, np. drogowym czy kolejowym. Realizowane jest poprzez budowę odpowiedniego tunelu lub mostu, przy czym ruch pieszy odbywa się w tunelu lub pod wiaduktem, a ruch pojazdów na koronie budowli.

Policja aby zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, wprowadziła surowe kary dla kierujących, którzy nie przestrzegają przepisów dotyczących wyprzedzania na przejściu czy nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu. Dlatego za wyprzedzanie na przejściu dla pieszych przypisany jest mandat wysokości 200 zł, natomiast nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu zaowocuje 350 złotowym mandatem. Jednak najmocniej po kieszeni dostanie kierowca, który wykona manewr omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, ale zatrzymał się aby ustąpić pierwszeństwa pieszym. Za takie wykroczenie grozi kara 500 zł i aż 10 punktów karnych.

Jednak jak się okazuje nie zawsze winnym spowodowania wypadku jest kierowca pojazdu. Najczęstszym błędem pieszych jest wchodzenie bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd. Taki „grzech” pieszego może kosztować tylko 50 zł w najbardziej optymistycznym scenariuszu bądź w tym najgorszym – utratę życia czy zdrowia.  Piesi znajdujący się na „zebrze” zobowiązani są również, aby nie wykonywać nieprzewidzianych ruchów takich jak cofanie się, zwalnianie czy przebieganie przez jezdnię. Takie zachowanie również jest karane mandatem wysokości 50 zł.

 

 

BIBLIOGRAFIA:

 • Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami., www.sejm.gov.pl [dostęp 2016-05-19], Cytat: Formalnie przepis ten (§ 47 ust. 4 rozporządzenia) daje więc pierwszeństwo pieszemu nie tylko wówczas, gdy znajduje się na przejściu, ale także wtedy, gdy wchodzi na przejście.
 • U. z 2017 r. poz. 1332 – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
 • Skocz do góry
 • U. z 2017 r. poz. 1260 – Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
 • U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393 – Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
 • http://mojafirma.infor.pl/moto/kodeks-drogowy/bezpieczenstwo-ruchu-drogowego/305763,Art-13-14-przejscie-dla-pieszych.html
 • https://mojafirma.infor.pl/moto/prawo-na-drodze/mandaty-i-punkty-karne/325851,Przejscie-bezpieczne-dla-pieszych.html
 • https://magazynauto.interia.pl/porady/przepisy/ruch-drogowy-2878/news-pieszy-nie-zawsze-jest-pierwszy,nId,1546922#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.